Beskåda naturen
Jag förundras varje dag över naturens skönhet, filosofiskt...